Legitimerad arbetsterapeut

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna.
Les mer...

Undersköterskor till Hemtjänsten, SDF Centrum

Vi söker nu fler kollegor till hemtjänsten i Centrum för tillsvidareanställning.
Les mer...

Virksomhetsleder for integreringsarbeid - Helse og sosial

Det skal ansettes i nyopprettet stilling som virksomhetsleder for integreringsarbeidet i helse- og sosialsektoren
Les mer...

Tjenesteleder - Virksomhet oppfølgingstjenester

Virksomhet oppfølging har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og utviklingshemmede. Tjenestelederstillingen som er ledig nå er knyttet til tjenester for utviklingshemmede.
Les mer...

Fast 100 % stilling som assisterende virksomhetsleder ved Botjenesten

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark
Les mer...

Ledig fastlegehjemmel i Bergen – Årstad bydel - Etat for helsetjenester

Fastlegehjemmel Sletten allmennpraksis, Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen
Les mer...

Hvilende nattevakt - Gullstølbotn bofellesskap

Fyllingsdalen Botjenester for utviklingshemmede yter bo – og omsorgstjenester i tråd med vedtak fattet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Fyllingsdalen bydel.
Les mer...

Faste helgestillinger - Arna helseheim

Arna Helseheim er et kommunalt drevet sykehjem med 100 plasser. Sykehjemmet består av en avdeling i Utløbakken med 60 plasser og en avdeling i Stølsveien med 40 plasser.
Les mer...

Vi søker spesialistleger til New Zealand

Skandinaviske leger er høyt verdsatte takket være utdannelse av høy kvalitet, kompetanse, arbeidsmoral og væremåte. For deg som drømmer om en internasjonal karriere har du nå muligheten til å få jobb på New Zealand ved velrenommerte sykehus. I samarbeid med vår…
Les mer...

Fast stilling for farmasøyt - Apotek 1 Førde

Apoteket ligg i lyse og trivelege lokale i det største kjøpesenteret i Sogn og Fjordane, Amfi Førde. Vi er svært stolte av det innbydande apoteket vårt med eit stort sjølvval og vi har mange trufaste og nøgde kundar som kjem stadig tilbake.
Les mer...

Sykepleier i fengselshelsetjenesten (Dagtid)

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner, samt legevaktssentral for Ryfylke kommunene. Stavanger legevakt består av fengselshelsetjenesten,
Les mer...

Vernepleier - Tiller helse- og velferdssenter

Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 % stilling for vernepleier.
Les mer...

Sykepleier - Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter har vi fra dags dato ledig en fast 100 % stilling for sykepleier på dag/aften med helgearbeid.
Les mer...

Avdelingssykepleier - Lervig sykehjem

Vi søker avdelingssykepleier til en av våre avdelinger ved Lervig sykehjem. Sykehjemmet ligger i Ryfylkegata 55 i Stavanger og har 123 beboerrom. De fleste avdelingene er for langtidspasienter, mens 18 plasser er satt av til korttid. Det er totalt 5 avdelinger ved…
Les mer...

Miljøterapeut helg - Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, herunder også menneskehandel og tvangsekteskap. Tilbudet består av et akutt, midlertidig botilbud der det er nødvendig, men også et samtaletilbud til dem som ikke har behov…
Les mer...

Ungdomskonsulent i mottaksseksjonen - NAV Bjerke

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser. Nav Bjerke har ca 70 kommunale og 30 statlige medarbeidere. Sosialtjenesten, den kommunale delen av NAV
Les mer...

Foreldreveileder/familieterapeut - Barne- og familietjenesten Lerkendal

Barne- og familietjenesten Lerkendal har ledig to vikariater i 100 % stilling som foreldreveileder/familieterapeut, med tiltredelse snarest og varighet ut juni 2018.
Les mer...

Sykepleier - Valentinlyst hjemmetjeneste

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledige to faste 100 % stillinger som sykepleiere.
Les mer...

Vernepleier - Valentinlyst hjemmetjeneste

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledig to faste 100 % stillinger som vernepleiere.
Les mer...

Fastlegehjemmel Saupstad legesenter

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 37 private legekontorer og 168 fastleger i Trondheim.
Les mer...

Fast 100 % sykepleierstilling ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark…
Les mer...

Administrerende direktør Vistamar Rehabiliteringssenter i Spania

Vistamar er et kommunalt rehabiliteringssenter i Villajoyosa ved Alicante på Costa Blanca, Spania. Vistamar skal bidra til økt mestring og livskvalitet, samt forebygge funksjonssvikt ved å tilby målrettet helsefremmende opphold. Opphold ved Vistamar tilbys personer…
Les mer...

Fastlegehjemmel Sjøsiden legesenter - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tilsetting i ledig fastlegehjemmel/0-hjemmel. Legen inngår individuell fastlegeavtale med Trondheim kommune.
Les mer...

Sykepleier søkes til 50% stilling på natt - Hjemmebas. tj. Sandvika distr.

Distrikt Sandvika består av 2 ambulerende team på dag og kveld, et natt team som har hele Bærum Kommune som område, og en omsorgsbolig. Vi opplever daglig nye og spennende utfordringer som krever fleksibilitet, gode samarbeidsevner, selvstendighet og trygghet i…
Les mer...

Undersköterskor och vårdbiträden till Hemtjänst, flera tjänster

Vård- och äldreförvaltningen är från och med den 1 januari 2017 en ny fackförvaltning i Borås Stad, med målet att ge en likvärdig och rättvis service till stadens invånare. Förvaltningen har cirka 2 200 medarbetare vilkas uppdrag är att effektivt utföra vård- och…
Les mer...

ANESTESISYKEPLEIERE til bemanningsoppdrag i Norge

DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR! Med høy kompetanse, omsorg, observasjonsevne og handlingskraft tar DU vare på mennesker. Som anestesisykepleier er DU den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater dem ved overføring til…
Les mer...

Vi søker radiolog til fast stilling - BILDE-RS Seksjon Ringerike

Ringerike sykehus er geografisk lokalisert i Hønefoss. Sykehusets nedslagsfelt omfatter øvre Buskerud fylke, areal på ca. 10.000km2, med store utfartsområder og vintersportssteder i øvre Hallingdal.
Les mer...

Sykepleiere søkes til Drammen sykehus

Bemanningsenheten rekrutterer vikarer til sporadiske vakter, helgestillinger og det er muligheter for vikariater av ulik størrelse.
Les mer...

Ledig fastlegehjemmel ved Nytorget legesenter

En av våre fastleger skal slutte og vi lyser ut ledig fastlegehjemmel i veletablert legesenter. Det er totalt 7 fastleger og 1 turnuslege i fellesskapet. Listestørrelsen er 1000 pasienter og senteret bruker journalsystemet Infodoc.
Les mer...

Helg-/ekstravakter - Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)

Tasta hjemmesykepleie holder til i flott lokaler på Tastasenteret. Vi yter pleie og omsorgstjenester til brukere i området Kampen og Tasta, og består av to grupper som er inndelt etter geografi.
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.