Sykepleier - Avdeling Hosle

Hjemmebaserte tjenester - distrikt Østerås består av 3 avdelinger - Hosle, Eiksmarka og Øvrevoll. Distrikt Østerås har en sammensatt gruppe av fagpersoner med forskjellig bakgrunn. Vårt fremste mål er god kvalitet på våre tjenester, og den enkelte ansatte er vår…
Les mer...

Vernepleier i turnus - Brekkeski bolig

Brekkeski er en gruppebolig for åtte personer med utviklingshemming og autisme. Boligen er tilpasset brukergruppen, og har moderne utforming. Den ligger sentralt på Rykkinn med nærhet til skog og mark. Boligen har 43 årsverk, med avdelingsleder og fagkonsulent. Vi…
Les mer...

Vernepleier - Åsterud boliger

Er du en som brenner for faget ditt og ønsker å jobbe i et fagmiljø? Er du en som gleder deg over å se andre mennesker mestre? Er du en som ikke er redd for å trå ut av komfortsonen?
Les mer...

Ferievikarer - Medisinerstudenter med lisens - Ringerike sykehus

Ringerike sykehus, medisinsk-, kirurgisk- og ortopedisk avdeling, trenger medisinerstudenter med lisens for sommerferieperioden 2018. Hvor stort behovet er vil først være avklart når ferieplanen for sommeren foreligger.
Les mer...

Vikarierande vårdbiträden och undersköterskor inför vår/ sommar 2018

Vill du arbeta med att förgylla andras vardag? Då kan ett jobb hos oss vara något för dig! Vi söker timvikarier inför sommaren men även vikarier som redan kan börja arbeta under våren. Arbetsplatserna är många och finns inom äldreboenden, servicehus, daglig…
Les mer...

Førstekonsulent - Tverrfaglig team - Hjemmetjenesten

Bydel Frogner er i ferd med å organisere sine helse,- og omsorgstjenester i tråd med tillittsmodellen. Vi har p.t. ledig et 1 års saksbehandlervikariat, med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i Tverrfaglig team i Enhet for hjemmetjenester.
Les mer...

Fagkonsulent - Søknadskontoret for velferd- og helsetjenester

Søknadskontoret for velferds- og helsetjenester består av Søknadskontoret, Boligkontoret og Seksjon Hverdagsmestring. Søknadskontoret behandler søknader om helse
Les mer...

Sykepleier, ekstravakt ved Lilleborg helsehus - Lilleborg Helsehus avd 4

Lilleborg helsehus er ett av fire helsehus i Oslo. Hos oss vil du få være med på å utvikle et av Oslos viktigste tjenestetilbud. Vi har 119 korttids- og rehabiliteringspasienter fordelt på 5 avdelinger.
Les mer...

Sommervikarer, sykepleiere og fagarbeidere - Operatør på responssenter for trygghetsteknologi - Lokalmedisinske tjenester

Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere som sommervikarer sommeren 2018.
Les mer...

Ferievikarer 2018- Valhalla Helsesenter - ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold) / Nattjenesten - Lokalmedisinske tjenester

Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere som sommervikarer sommeren 2018.
Les mer...

Sykepleier Grimtunet omsorgssenter - Omsorgssentre nord

Virksomhet Omsorgssentre Nord består av Grimtunet, Straitunet og Presteheia. Vi tilbyr en arbeidsplass med store faglige utfordringer. Vi har fokus på arbeidsglede, livsinnhold og muligheter.
Les mer...

Avdelingsleder Bispegra omsorgssenter - Omsorgssentre øst

Kristiansand kommune er en moderne og fremtidsrettet arbeidsplass. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Vi jobber for at du som medarbeider får brukt din kompetanse og opplever glede og arbeidslyst.
Les mer...

Sykepleier fast, Straitunet og Presteheia - Omsorgssentre nord

Virksomhet Omsorgssentre Nord består av Grimtunet, Straitunet og Presteheia. Vi tilbyr en arbeidsplass med store faglige utfordringer. Vi har fokus på arbeidsglede, livsinnhold og muligheter.
Les mer...

Vi søker miljøterapeuter, fortrinnsvis vernepleier /sykepleier - Bryn bolig

Vi ønsker oss en vernepleier/sykepleier som liker tverrfaglig samarbeid og som vil bidra med sin fagkompetanse for og sikre god kvalitet på tjenestene vi yter. Vi har ledig en fast 100 % stilling fra dagsdato, og et svangerskapsvikariat i 100 % fra 01.05.2018 til…
Les mer...

Miljøarbeider 3.hver helg 16,31%- 21,13% - Emanuelfjell bosenter

Emanuelfjell bosenter er en helt nybygd bolig for mennesker med utviklingshemming. Boligen skal bosettes av innbyggere som flytter fra andre bosenter tilhørende bydel Grorud, og unge voksne som flytter hjemmefra for første gang. For sistnevnte gruppe skjer…
Les mer...

Miljøarbeider 2.hver helg, 15,85%-26.29% - Emanuelfjell bosenter

Emanuelfjell bosenter er en helt nybygd bolig for mennesker med utviklingshemming. Boligen skal bosettes av innbyggere som flytter fra andre bosenter tilhørende bydel Grorud, og unge voksne som flytter hjemmefra for første gang. For sistnevnte gruppe skjer…
Les mer...

Vernepleier - Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger

Vi er på jakt etter vernepleier som ønsker å arbeide innen demensomsorgen.
Les mer...

Helgemedarbeider - Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren bokollektiv (7)

Dagsenter og Avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, fleksible og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam
Les mer...

Sykepleier - Sunde sykehjem

Er du nyutdannet? Eller ønsker du nye utfordringer? I forbindelse med etableringen av Stavanger kommunes største korttidssykehjem oppgraderer vi nå vår sykepleierdekning. Vår ambisjon er å ha den høyeste sykepleierfaglige dekningen blant sykehjemmene i Stavanger kommune.
Les mer...

Allmennlege - Helsevakta

Ved Helsevakta er det fra 03.09.2018 ledig fire faste 100 prosent stillinger som lege.
Les mer...

Medisinstudenter - velkommen til oss i sommer!

Kom til en arbeidsplass hvor kunnskap, samhold og glede er en naturlig del av arbeidsdagen. Vi lover deg stor variasjon i arbeidsoppgaver, stadig nye utfordringer og muligheter - og gode kolleger som aldri er langt unna. Velkommen til en eventyrlig sommer i nord -…
Les mer...

Sykepleier - svært god lønn, gratis bolig, reise og medisinkurs

Jobb hvor og når du vil! Du er stolt og selvstendig sykepleier med innsikt, kompetanse og et oppriktig ønske om å ta vare på mennesker. Helse, omsorg og trygghet ligger i din natur, med observasjonsevne og handlingskraft utgjør du en stor forskjell i ditt møte med…
Les mer...

Vikariat sykehjemslege / fastlege - Legetjenesten

Askøy kommune er en utviklingsorientert vekstkommune med ca. 29.000 innbyggere. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen, eller tolv minutter med hurtigbåt. Vi tilbyr våre ca. 1900 ansatte/1500 årsverk utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene…
Les mer...

Vikariat fastlegehjemmel Strand legesenter - Legetjenesten

Askøy kommune er en utviklingsorientert vekstkommune med ca. 29.000 innbyggere. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen, eller tolv minutter med hurtigbåt. Vi tilbyr våre ca. 1900 ansatte/1500 årsverk utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene…
Les mer...

Sykepleier på natt - 50 % fast stilling - Søreide sykehjem

Søreide Sykehjem er et flott og moderne sykehjem som ligger til i fine omgivelser i Ytrebygda i Bergen. Sykehjemmet har 90 beboere og er delt inn i ni avdelinger med ti beboere på hver avdeling. 60 plasser er tilrettelagt for demente. Våre beboere er langtidsboende.
Les mer...

Rådgiver/saksbehandler fastlegeordningen - Etat for helsetjenester

Bergen kommune har 235 fastleger, herav 2 ALIS og 10 turnusleger. Antall fastleger øker hvert år. Etat for helsetjenester administrerer fastlegeordningen i kommunen. Stillingen er nyopprettet for å styrke administreringen/oppfølgingen av ordningen. Kommunen har…
Les mer...

Sommervikarer - Øya helsehus

Har du lyst på en spennende og utfordrende sommerjobb? Da bør du søke hos oss på Øya helsehus.
Les mer...

Fysioterapeut - Øya helsehus

Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb som fysioterapeut? Øya helsehus søker etter fysioterapeut til fast 100 prosent stilling.
Les mer...

Fastlegehjemmel Nidaros legekontor

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontor og 169 fastleger i Trondheim.
Les mer...

Sykepleiere - Øya helsehus

Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb som sykepleier sommeren 2018? Da bør du søke sommerjobb hos oss på Øya helsehus.
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.