Sykepleier - svært god lønn, gratis bolig, reise og medisinkurs

Jobb hvor og når du vil! Du er stolt og selvstendig sykepleier med innsikt, kompetanse og et oppriktig ønske om å ta vare på mennesker. Helse, omsorg og trygghet ligger i din natur, med observasjonsevne og handlingskraft utgjør du en stor forskjell i ditt møte med…
Les mer...

Helsefagarbeider natt - Nardo bo- og aktivitetstilbud

Ved Nardo bo- og aktivitetstilbud har ledig en fast 75 % stilling for helsefagarbeider, turnus natt.
Les mer...

Helsefagarbeider natt - Moholt bo- og aktivitetstilbud

Ved Moholt bo- og aktivitetstilbud søker vi, for perioden 04.12.2017 - 03.12.2018, etter en helsefagarbeider til et vikariat i 70 % stilling, turnus natt. Med mulighet for forlengelse
Les mer...

Sykepleier til koordinator stilling på dagkirurgisk enhet - Anestesi RS

Dagkirurgisk enhet ved Ringerike Sykehus søker nå sykepleier til en koordinator rolle i avdelingen. Dette er en dagstilling hvor du har ansvar for pre – og postoperativ sykepleie til pasientene som skal inn til inngrep, og i tillegg koordinerer du den daglige…
Les mer...

Sykepleier - Brundalen helse- og velferdssenter

Hei til dere sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer innenfor gode og trygge rammer, og som har lyst til å være en del av vårt innovative, aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Brundalen helse- og velferdssenter, nå har dere sjansen.
Les mer...

Overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø.hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, Intermediær-enhet for ungdom (Fjellbrott), Langtids-enhet for ungdom…
Les mer...

Spesialsykepleier/sykepleier - Drammen sykehus, Ortopedi og akuttmottak, Akuttmottak

Vi har ledig faste stillinger og vikariater for spesialsykepleier/sykepleier.
Les mer...

Ledig fastlegeheimel Ål kommune

Det er ledig 1 nyoppretta heimel som fastlege i Ål kommune. Legane i Ål kommune driv privat praksis i eitt samla kommunalt legekontor der ein no får 7 legar pluss turnuslege. Gunstig fastlegeavtale der legane leiger kontor, personell og utstyr frå kommunen.…
Les mer...

Undersköterska, 6 tjänster

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna.
Les mer...

Sykepleier - Kattem omsorgsboliger

Ved Kattem omsorgsbolig har vi ledig en fast 100 % stilling for sykepleier med arbeid på dag/kveld/helg.
Les mer...

Helsefagarbeider - Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 % stilling som helsefagarbeider fra 01.01.2018.
Les mer...

Helsesekretær

Ved Sømna legekontor er det ledig 50% fast stilling som helsesekretær med tiltredelse 01.01.18. Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning/vedtak.
Les mer...

Ledige helsesøsterstillinger ved Tana helsestasjon

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark…
Les mer...

Helsesøster - Madla helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Helsesøster - Tasta helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Helsesøster - Hinna helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Sykehjemslege ved KAD/mottak - Dønski bo- og behandl.senter 1

Har du interesse i å være del av ett tverrfaglig team der hver dag byr på spennende utfordringer? Da er du kanskje den rette for oss! Vi søker etter dyktige leger som har allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra geriatri.
Les mer...

Psykolog/psykologspesialist søkes til MST CAN teamleder/veileder - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og fem fagavdelinger; avdeling mottak, undersøkelse og barnevernvakt, avdeling barn, avdeling…
Les mer...

Lege - Haugåstunet sykehjem

I forbindelse med etableringen av Stavanger kommunes største korttidssykehjem oppgraderer vi nå vår legedekning.
Les mer...

Ledig 100% vikariat for sykepleier! - Pleie Nord

Bydel Nordstrands avdeling Mestring og Omsorg består av fem seksjoner. Sykepleiere,hjelpepleier/helsefagarbeider, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandler og hjemmehjelp jobber sammen for gi en helhetlig
Les mer...

Sykepleier opplev Nord-Norge gjennom jobben

Vern om din arbeidsglede - jobb når det passer deg, og kjenn deg trygg på at her er du alltid etterlengtet når ditt skift starter! Økt frihet - ekte arbeidsglede!
Les mer...

Fagkonsulent - Mottak og service, Sagene hjemmebaserte tjenester

Vil du være med å utvikle Sagene hjemmebaserte tjenester i tråd med bydel Sagenes satsning på helse, rehabilitering og egenmestring? Sagene hjemmebaserte tjenester består av 4 seksjoner for hjemmesykepleie, seksjon Mottak og service og seksjon Innsats og mestring
Les mer...

Bomiljøarbeider - Rusteam

Stillingen er organisert i rusteam som er en seksjon under Enhet for psykisk helse og rus. Enheten består av psykisk helseteam, rusteam, boliger med tilknyttet bemanning for beboere med psykiske lidelser, en boligbase med beboere med rus/psykisk helseutfordringer,…
Les mer...

Sjuksköterska, natt

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna.
Les mer...

Sykepleier i hjemmebaserte tjenester - Atriumgården omsorgsbolig avd2

Distrikt Sandvika, hjemmebaserte tjenester består av flere avdelinger som hver yter hjemmebaserte tjenester i nærområdet. Distriktet har også ansvar for ambulerende nattjeneste for hele kommunen.
Les mer...

Miljøterapeut - helgestilling - Fornebu bolig

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Fornebu bolig er et sted hvor det bor 15 unge mennesker med utviklingshemming. Vi er en del av Stabekk/Sandvika samlokaliserte boliger, som…
Les mer...

Vi søker vernepleier - Fornebu bolig

Fornebu bolig ligger under Stabekk/Sandvika samlokaliserte boliger som består av 4 avdelinger i området Sandvika-Haslum-Stabekk og Fornebu.
Les mer...

Psykiatrisk Sykepleier/Vernepleier - Dag Hammarskjølds bofellesskap

Dag Hammerskjøldsvei bofellesskap er et nytt døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Bofellesskapet vil ha langturnus med 12,5 timers vakter og arbeid 4. hver helg.
Les mer...

Sykepleier 52 %-natt

Midtbygda sjukeheim er et stort ressurssenter innen eldreomsorg i Åsane. Vi yter tjenester til 123 beboere, to somatiske langtidsavdelinger, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom, korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling, og avdeling for unge…
Les mer...

Sosialkurator - fast 100% stilling ved NAV Arna sosialtjeneste

NAV Arna sosialtjeneste er den kommunale forvaltning i NAV Arna og betjener et distrikt på om lag 13000 innbyggere. NAV Arna er lokalisert på Øyrane Torg.
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.