Helsestillinger.com

Helsejobber på Twitter LinkedIn Helsejobber på Google pluss Facebook

Norsk autorisasjon
Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Alt helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens. Helsedirektoratet har ansvaret
for autorisasjon til regulerte yrker i helsesektoren som for eksempel lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, bioingeniør, helsefagarbeider med flere.

Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel, for eksempel sykepleier. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

Søk om autorisasjon og lisens som helsepersonell - Information på svenska - Information in English

Allmennlege
Veiledet tjeneste. Søk om godkjenning som allmennlege (EU-lege).

For å bli spesialist i allmennmedisin må du ha fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum fem år. Fire år skal tas i allmennpraksis, og skal inneholde minimum 40 legevakter. I tillegg må du ta ett år ved en klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk. Det kreves også sykebesøk, obligatoriske kurs og emnekurs. I tillegg må du ha fullført to års videreutdanning, der minst ett av årene inngår i hovedutdanningen.

Lege
Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Allmennlegen må kjenne sine begrensninger og henvise pasienten videre ved behov. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Søk om autorisasjon, studentlisens og turnuslisens som lege.Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema).

Sykepleier
Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende. Søk om autorisasjon som sykepleier.

Helsefagarbeider
Helsefagarbeider gir deg den teoretiske kunnskapen du trenger for å få fagbrev som helsefagarbeider. Du får kompetanse til å kunne gi mennesker som trenger det praktisk hjelp, pleie og omsorg. Søk om autorisasjon som helsefagarbeider.

Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider må du ha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Du må kunne jobbe i team, i tillegg til å jobbe selvstendig. Ambulansearbeideren bør være i god fysisk og psykisk form. Du må kunne ta ansvar og raske beslutninger, og du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. Arbeidet krever også god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel. Søk om autorisasjon som ambulansearbeider.

Apotektekniker
Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler. Du bør være flink til å kommunisere, serviceinnstilt og være opptatt av etikk. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.Søk om autorisasjon som apotektekniker.

Audiograf
Søk om autorisasjon som audiograf.

Bioingeniør
Søk om autorisasjon som bioingeniør.

Ergoterapeut
Søk om autorisasjon som ergoterapeut.

Farmasøyt
Søk om autorisasjon og lisens som farmasøyt.

Fotterapeut
Søk om autorisasjon som fotterapeut.

Fysioterapeut
Søk om autorisasjon og turnuslisens som fysioterapeut.

Helsesekretær
Søk om autorisasjon som helsesekretær.

Hjelpepleier
Hjelpepleierutdannelsen eksisterer ikke lenger i Norge. Du må isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Søk om autorisasjon. Konvertering av autorisasjon.

Jordmor
Søk om autorisasjon som jordmor.

Kiropraktor
Søk om autorisasjon og turnuslisens som kiropraktor.

Klinisk ernæringsfysiolog
Søk om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Optiker
Søk om autorisasjon som optiker.

Ortopediingeniør
Søk om autorisasjon som ortopediingeniør.

Ortoptist
Søk om autorisasjon som ortoptist.

Perfusjonist
Søk om autorisasjon som perfusjonist.

Psykolog
Søk om autorisasjon som psykolog.

Radiograf
Søk om autorisasjon som radiograf.

Tannhelsesekretær
Søk om autorisasjon som tannhelsesekretær.

Tannlege
Søk om autorisasjon som tannlege.

Tannpleier
Søk om autorisasjon som tannpleier.

Tanntekniker
Søk om autorisasjon som tanntekniker.

Vernepleier
Søk om autorisasjon som vernepleier.